CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jan Žídek
Ing. Jan Žídek Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: Ústav strojírenské technologie
Telefon: 776 275 111
E-mail: y133949@stud.fme.vutbr.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.vutbr.cz/lide/jan-zidek-133949

Vědecký profil
Profesní zaměření:
- mikro-frézování titanových slitin pro lékařské a letecké aplikace,
- optimalizace tvrdých a otěruvzdorných povlaků,
- analýza mechanismů opotřebení řezných nástrojů,
- návrh konstrukce moderních řezných nástrojů,
- optimalizace CAD/CAM a CNC technologií,
- hodnocení kvality opracovaných povrchů


Technické zázemí a možnosti spolupráce
- SW PowerMilll, CATIA, Solidworks, SPH
- 5 moderních CNC obráběcích center pro 2-5-osé obrábění,
- 2 dynamometry Kistler/Dynowere
- termokamera FLIR2000
- rychlostní kamera Cybershot
- analyzátor vibrací BruerKjaer
- 3D optický mikroskop Alicona Infinite Focus GF4.