CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Katarína Zelová, Ph.D.
Ing. Katarína Zelová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra oděvnictví
Telefon: +420 48 535 3390
E-mail: katarina.zelova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-odevnictvi-profily/ing-katarina-zelova-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře oděvnictví, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se vývojem Smart oděvů s implementovanou elektronikou, oděvů pro zvýšení viditelnosti s aktivními prvky a testováním komfortu oděvů. Dále se specializuji na hodnocení estetických vlastnosti a vývoj alternativní metody jejích testování, hodnocení kvality autopotahů za použití obrazové analýzy a využiti nekonvenčních způsobů spojování textilií.
Dlouhodobě se také věnuji výuce studentů v oblasti výroby oděvu, strojů a zařízení používaných při výrobě oděvů, automotive a výroby technické konfekce.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni celou řadou přístrojů a zařízení používaných pro hodnocení užitných vlastností oděvů a komfortu, přístroji pro objektivní hodnocení omaku textilií, přístroji pro testování základních vlastností speciálních oděvů pro ochranu před ohněm, stroji pro nekonveční způsoby spojování textilií (ultrazvukové svařování, svařování horkým klínem a vzduchem), obrazovou analýzou která využívá moderní metody počítačové analýzy obrazu – systému NIS Elements. Další informace je možné nalézt na: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-odevnictvi/laboratore