CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.
Martina Zatloukalová Univerzita/vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Lékařská fakulta
Ústav: Ústav lékařské chemie a biochemie
Telefon: 585 632 308
E-mail: martina.zatloukalova@seznam.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://medchemrs.upol.cz/profil/?p=314

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu lékařské chemie a biochemie, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se elektrochemickou analýzou membránových proteinů a polyfenolů a jejich interakcí s biopolymery. Dlouhodobě se také věnuji výuce studentů programu Zubního a Všeobecného lékařství. Vyučuji praktická cvičení z lékařské chemie a biochemie.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno řadou analytických přístrojů, jako je vysokoúčinný kapalinový chromatograf s různými detektory (UV, fluorescenční, hmotnostní), elektrochemický analyzátor, spektrofotometr, mikrodialyzační pumpy, luminometr a dále bioplex pro detekci a kvantifikaci různých analytů (proteiny a peptid, nebo nukleové kyseliny) v jednom objemu vzorku. Dále jsou na pracovišti k dispozici různé buněčné linie (HepG2, RAW 264.7, CaCo-2, Saos-2, atd.) a primární buněčné kultury (fibroblasty, keratinocyty, endotelové buňky, myocyty).