CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jan Vychytil, Ph.D.
Ing. Jan Vychytil, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Ústav: Výzkumné centrum Nové technologie
Telefon: 377 634 838
E-mail: jvychyti@ntc.zcu.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Modelování lidského tělaTechnické zázemí a možnosti spolupráce
Numerické simulace rychlých dynamických dějů (impaktní biomechanika), například rekonstrukce dopravních nehod. Využití především softwaru HyperMesh, Virtual Performance Solution (VPS), MATLAB. Výpočty na PC nebo clusteru.