CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta: Farmaceutická fakulta
Ústav: Ústav aplikované farmacie
Telefon: +420 54156 2812
E-mail: vranovav@vfu.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu aplikované farmacie, kde se věnuji výuce farmaceutické péče a jsem vyučujícím i garantem předmětu Zdravotní výchova. Ve výuce využívám mezioborové spolupráce, v předmětu Zdravotní výchova využíváme poznatky z oblasti fyzioterapie, dietologie, adiktologie, psychologie apod. Jsem tvůrcem projektu České lékárnické komory Odvykání kouření v lékárně a autorem a vyučujícím těchto kursů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, spolupracuje s profesními komorami, dalšími vysokými školami, zejména zdravotnického zaměření, v ČR i zahraničí.