CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Ústav: Světové ekonomiky
Telefon: 224 09 5281
E-mail: jana.vlckova@vse.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://isis.vse.cz/lide/clovek.pl?id=17413;zalozka=1;lang=cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na katedře Světové ekonomiky. Zaměřuji se na ekonomickou geografii. Vyučuji zejména geografické předměty, popř. předměty zaměřené na regionální trhy. Co se týče vědecké činnosti, hlavní oblastí mého výzkumu je ekonomická geografie, v současné době se věnuji hlavně problematice globálních produkčních sítí a obecně technologiím a inovacím (zejména patentovým sítím).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím je vybaveno standardně (počítač, internet, knihovna a elektronické informační zdroje), Co se týče vědeckých témat spolupráce je možná v oblasti globálních produkčních sítí, popř. se zaměřuji na technologie, inovace, patenty apod.