CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Peter Vittek
Peter Vittek Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta dopravní
Ústav: Ústav letecké dopravy
Telefon: +420 608 122 617
E-mail: bruhokla@fa.cvut.cz, klara.bruhova@gmail.com

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://cz.linkedin.com/in/peter-vittek-67922659

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Provozní bezpečnost v letecké dopravě (Aviation Safety)


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Laboratoř letecké bezpečnosti (především softwarové vybavení) Ontologické modelování, techniky pro klasifikaci různých typů provozních a bezpečnostních událostí, modelování taxonomií pro popis faktorů událostí, tvorba dynamických formulářů pro popis událostí pomocí atributů a faktorů, otevírání dat v dopravě (open data).


Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Interdisciplinární průnik teorie systémové bezpečnosti a ontologického modelování
Teorie systémové bezpečnosti a moderní investigační techniky umožňují vytvoření popisu bezpečnostních událostí z mnoha pohledů do největších detailů. Vznikají obsáhlé expertní znalosti, které je pro potřeby strojového zpracování (DB, BI, data science) nutné redukovat a vyhnout se přitom informačním ztrátám. Zde úspěšně používáme ontologického modelování.

Management a leadership uvnitř a vně mladého výzkumného týmu
Na mladé výzkumné týmy platí několik dobře cílených manažerských nástrojů a psychologických modelů. Osobní příběh poskytne pohled na životní cyklus nejmenší a nejzranitelnější buňky výzkumného kolosu, která je tak potřebná, že ani nemusí vzniknout.


Mám již zájem o bližší spolupráci s některou ze zapojených VŠ: VUT Brno, VŠE v Praze, TU Liberec, ZČU Plzeň