CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Veronika Tunáková, Ph.D.
Ing. Veronika Tunáková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra materiálového inženýrství
Telefon: +420 485 35 3615
E-mail: veronika.tunakova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-materialoveho-inzenyrstvi-profily/ing-veronika-tunakova-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře materiálového inženýrství Fakulty textilní TUL, kde jsem vedoucí týmu zabývajícího se přípravou elektricky vodivých textilních struktur určených pro různé aplikace (antistatika, odstínění elektromagnetického pole, elektromechanické senzory, vodivé dráhy atp.). V rámci výuky se věnuji následujícím oblastem: zpracování experimentálních dat, hodnocení jakosti, vlastnosti vláken a základy programování v MATLABu. Jsem vedoucím několika diplomantů a také studentů doktorského studia (vč. zahraničních).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím je vybaveno na špičkové úrovni celou řadou specializovaných zařízení, jako např. zařízení pro: výrobu kompozitních a nanokompozitních struktur, veškeré chemické modifikace textilií (vč. využití laseru, plasmy a ozonu), charakterizaci textilních materiálů (hodnocení barevnosti a vzhledu, elektrických a elektromagnetických vlastností, fyzikálně - mechanických, termických a termomechanických vlastností vč. speciální mikroskopie a obrazové analýzy).

Více informací o technickém vybavení pracoviště je možno nalézt zde:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-materialoveho-inzenyrstvi/laboratore