CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Fakulta ekonomická
Ústav: Katedra marketingu, obchodu a služeb
Telefon: 602 549 615
E-mail: jtluchor@kmo.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.zcu.cz/media/about/people/staff.html?osoba=903
http://www.fek.zcu.cz/osobni.php?IDWorker=121

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Dlouhodobě se zabývám marketingovým managementem aplikovaným především do oblasti služeb (resp. cestovního ruchu). V rámci disertační práce jsem řešil především oblast makroprostředí a odvětvového prostředí podniků cestovního ruchu. Aktuálně se ve výzkumu zaměřujeme na aplikaci nových technologií v marketingu a design služeb.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Katedra marketingu, obchodu a služeb FEK ZČU disponuje v současné době eye trackerem („oční kamerou“) s příslušným analytickým softwarem, která je vhodná pro analýzu dílčích grafických a designových aspektů webových stránek, plakátů a dalších propagačních materiálů či videí. Je možné ji využít i v oblasti zkoumání user experience (UX) internetových stránek.