CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Lenka Techniková, Ph.D.
Ing. Lenka Techniková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra hodnocení textilií
Telefon: +420 48 535 3548
E-mail: lenka.technikova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-hodnoceni-textilii-profily/ing-lenka-technikova-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Ve své vědecké a odborné činnosti se zabývám zejména vývojem metod a zařízení pro objektivní hodnocení kvality textilií. Pro svou práci využívám především metody zpracování obrazu a různé statistické nástroje. V rámci vývoje metod se zabývám 3D rekonstrukcí povrchu textilií a monitorováním a hodnocením různých parametrů kvality. Nyní působím na Katedře hodnocení textilií, kde vyučuji předměty jako je Řízení jakosti, Zpracování a analýza obrazu v programu MatLab, Informativní a komunikační technologie a také předmět pro zahraniční studenty Image processing.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Na Fakultě textilní je k dispozici široká škála měřicího zařízení pro odvětví, jako je např. nanotechnologie, různé textilní a oděvní technologie, materiálové inženýrství, hodnocení kvality a komfortu textilií. Na Katedře hodnocení textilií je možnost využít laboratorní vybavení pro měření komfortu textilií, údržbu textilií, ale také i pro obrazovou analýzu – 3D rekonstrukce povrchu, různé principy snímání a hodnocení obrazu textilních struktur apod.
Další informace je možné nalézt na: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-hodnoceni-textilii/laboratore-a-pristroje