CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Fakulta ekonomická
Ústav: Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Telefon: 377 633 618
E-mail: pprochaz@kpm.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.linkedin.com/in/petratauslprochazkova

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni (FEK ZČU). Profesně se zabývám oblastí podnikové ekonomiky a managementu, a to především následujícími oblastmi: podnikání a start-upy, inkubace, podnikatelské vzdělávání, udržitelné podnikání, společenská odpovědnost firem, business development a jeho aspekty. Od roku 2015 vedu Centrum podnikání FEK ZČU, které podporuje nové podnikatelské příležitosti a spolupracuje s řadou subjektů obdobného zaměření.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno standardním vybavením (technické, prostorové zázemí), které lze využít pro společné přednášky, sdílení nových znalostí, zkušeností.