CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.
Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta: Fakulta umění a designu
Ústav: Katedra dějin a teorie umění
Telefon: 731 574 777
E-mail: lenka.sykor@email.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://fud.ujep.cz/kdtu/wp-content/uploads/2015/02/cv-lenka-sykorova-20151.pdf

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře dějin a teorie umění na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2009-2011 jsem působila také na Katedře teorií a dějin umění na FaVU VUT v Brně. Specializuji se na fenomén kurátorství. Od roku 2004 kurátorsky vedu nezávislou Galerii Altán Klamovka v Praze. Jsem autorka projektu Czech Action Galleries, který mapuje nezávislou galerijní scénu v České republice. Jsem autorkou odborné publikace Konečně spolu: Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011 a projektu dokumentující současnou českou kresbu, jehož výstupem je odborná publikace Postkonceptuální přesahy v české kresbě. Působím jako teoretička, historička umění a kurátorka se zaměřením na současné výtvarné umění.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím poskytuje servis v oblasti realizace kurátorských projektů, konferencí, panelových diskuzí atd. Fakulta umění a designu vytváří zázemí pro propojení grafických designérů, fotografů a studentů z dalších výtvarných oborů se studenty kurátorských studií. Z tohoto zázemí vychází servis pro případnou spolupráci na přípravě oborových i příbuzných mezioborových setkání formou přednášek, panelových diskuzí či konferencí, popřípadě i výstavních projektů.