CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
Milena Stránská Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav: Ústav Ústav analýzy potravin a výživy
Telefon: 220 443142
E-mail: milena.stranska@vscht.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Cílová/necílová analýza potravních kontaminantů (zejména volných a “maskovaných” mykotoxinů)
Vývoj, optimalizace a validace analytických metoda založených na ultra-účinné kapalinové chromatografii spojené s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro analýzu potravních kontaminantů (mykotoxinů, rostlinných alkaloidů, pesticidů) v potravinách a krmivech.
Výzkum "maskovaných" forem mykotoxinů, speciálně zaměřený na jejich glykosilované formy, které vznikají při produkčních technologiích, kde hraje roli enzymatická hydrolýza (např. sladařství a pivovarství); hodnocení vhodnosti různých technik přípravy vzorku, včetně přečištění a pre-koncentrace pomocí imunoafinitní chromatografie, hodnocení potenciálu využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, včetně hmotnostní spektrometrie s iontovou mobilitou, které se dají využít pro určování struktury těchto molekul.
Studium osudu volných a maskovaných forem mykotoxinů během technologií výroby potravin a krmiv.

Metabolický „fingerprinting“/profilování
Využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro studium autenticity potravin a odhalování falšování.

Bioprospekce
Výzkum zaměřený na charakterizaci nových přírodních materiálů využitelných pro izolaci biologicky aktivních látek, které by našly uplatnění v potravinářství či farmaceutickém průmyslu; implementace metod testování biologické aktivity (antioxidační, enzymově inhibiční, aj.); využití vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie pro identifikaci sloučenin, které jsou za danou biologickou aktivitu zodpovědné; identifikace a strukturní charakterizace.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí
6560 Ion Mobility Q-TOF + Agilent 1290 Infinity LC System
Synapt G2 HDMS (Waters): QTOFMS with ion mobility + Acquity UPLC (Waters)
5600 TripleTOF (AB SCIEX): high resolution QTOFMS + UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex)
5500 QTRAP (AB SCIEX): quadrupole-linear ion trap + Acquity UPLC (Waters)
Q Exactive™ Hybrid Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo Fisher Scientific) + UltiMate 3000 RS UHPLC (Dionex)
Exactive (Thermo Fisher Scientific): a benchtop orbitrap MS + Acquity UPLC (Waters)
LCT Premier XE (Waters): high-resolution TOFMS + Waters Prep LC preparative chromatography system (Waters)

Ionizace v otevřeném prostoru s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, přímá analýza v reálném čase
Ambient MS - Direct Analysis In Real Time (DART) - DART-100 (IonSense) DART-SVP (IonSense) Thermally Assisted DART (IonSense)