CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Adam Stančík
Ing. Adam Stančík Univerzita/vysoká škola: Vysoké Učení Technické v Brně
Fakulta: Fakulta stavební
Ústav: Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
Telefon: +420 54114 7254
E-mail: stancik.a@fce.vutbr.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.vutbr.cz/lide/adam-stancik-119013
http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=stancik.a
https://www.facebook.com/adam.stancik.7
https://cz.linkedin.com/in/adam-stančík-525543ba

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky (zkr. AIU), kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se informačním modelování (BIM) a jeho využití v různých oborech – například statika budov, požární bezpečnost staveb, správa budov atd. Má specializace je BIM a navrhování budov, dále pak BIM a požární bezpečnost staveb – optimalizace procesu zpracování i kontroly dokumentace PBŘ. Dále se věnuji možnostem využití vizuálního programování v Dynamu a jeho využití v návaznosti na BIM model. Mimo to jsem se v roce 2015 stal ambasadorem pro celou Českou republiku společnosti Prezi, která vyvinula cloudový prezentační software a nástroj pro vytváření prezentací.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni po hardwarové i softwarové straně. Jen na našem ústavu AIU je možnost najít šest počítačových učeben. V každé z těchto učeben samozřejmě nechybí projektor.