CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
Tereza Sofková Univerzita/vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Pedagogická fakulta
Ústav: Katedra antropologie a zdravovědy
Telefon: 585 635 508
E-mail: tereza.sofkova@upol.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://new.kaz.upol.cz/wp-content/uploads/2015/11/CV-sofkova.pdf

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře antropologie a zdravovědy. Výzkumná a publikační činnost se soustřeďuje do oblasti funkční antropologie, resp. somatodiagnostiky. Jedná se o sledování vývojových trendů z pohledu somatických parametrů, indexů a zdravotních ukazatelů. Výzkumná činnost je realizována u cílových skupin v celém rozsahu ontogeneze v kontextu zdravého životního stylu a s ohledem na zdravotní ukazatele poškození zdraví. Problematika řešená v rámci publikačních výstupů: tělesná konstituce, tělesné složení, optimální tělesná hmotnost v kontextu pohybové aktivity a výživových zvyklostí, morfologie a funkce nohy.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni. Jedná se o přístroje InBody, které řadíme v současné době k vrcholu vývojové řady přístrojů pro odhad tělesného složení. K základnímu měření lidského těla slouží antropometrický instrumentář, jedná se o přesná, standardizovaná měřidla k měření výškových, délkových, šířkových a obvodových rozměrů a zjišťování tloušťky kožních řas. Analýza morfologie nohy se provádí statickým otiskem na podografu.