CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Fakulta: Fakulta sociálně-ekonomická
Ústav: Katedra práva a politologie
Telefon: 723 424 791
E-mail: Radek.sobehart@ujep.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.fse.ujep.cz/cz/about-us-829768173/departments-1062631078/department-of-law-and-politology-1639912580/personalni-slozeni-739487725.html

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Odborně se zabývám především třemi tématy: 1) dopady regulací na veřejnou správu a zvýšením efektivity státní a veřejné správy v ekonomické perspektivě; 2) konceptem Smart City a budoucností územního plánování; 3) česko-německými vztahy, přeshraniční spoluprací a moderními německými dějinami

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Fakulta sociálně-ekonomická UJEP Ústí nad Labem náleží k zakládajícím fakultám univerzity a soustředí se především na problematiku regionálního rozvoje, inkluzivní společnosti a efektivní veřejné správy. Na fakultě sídlí několik výzkumných center, mezi nimi např. Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP), International Center for Economic Research (ICER) a Výzkumné centrum regulace a evaluace (REEV).