CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. David Šimek
Ing. David Šimek Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav: Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
Telefon: 604305656
E-mail: xsimek18@stud.feec.vutbr.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Vědecké i pedagogické působení na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky. Kromě výuky a vedení závěrečných prací jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se experimentálním zkoumáním elektrických přístrojů. Specializuji se na měření a výpočty oteplení elektrických přístrojů a experimentální měření a analýzu spekter záření pevných látek i tekutin.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na vysoké úrovni celou řadou měřicích přístrojů i technologie pro experimentální zkoušení, analýzu a návrh elektrických přístrojů. Provádíme měření a analýzu spekter záření plazmatu, pořizování a zpracování vysokorychlostnícho videa a zkoušení elektrických přístrojů.