CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jana Šašková, Ph.D., ING.PAED.IGIP
Ing. Jana Šašková, Ph.D., ING.PAED.IGIP Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra materiálového inženýrství
Telefon: 485353277
E-mail: jana.saskova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-materialoveho-inzenyrstvi-profily/ing-jana-saskova-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Pracuji jako vědecko-pedagogický pracovník na Katedře materiálového inženýrství. Jsem členem týmu, který řeší využití optických vláken v textilním průmyslu, specializuji se na měření intenzity vyzařování optických vláken. Rovněž mám zkušenosti s povrchovými úpravami textilních materiálů s využitím moderních technologií jako například aplikace nízkoteplotního plazmatu, nebo ozonizace materiálů. Dále se věnuji problematice barvení textilií, moje aktuální výzkumy v této oblasti jsou zaměřeny na reaktivní barviva.
Kromě výzkumné činnosti působím jako pedagog – přednáším a vedu cvičení předmětu Barvení a tisk textilií, jehož cílem je seznámit studenty s technologickými postupy barvení a tisku pro různé druhy textilních materiálů a barviv, vedu diplomové práce, působím jako školitel několika studentů postgraduálního studia.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Na pracovišti je řada zařízení pro analýzu nejen textilních materiálů, dále zařízení pro zušlechťování textilií (zařízení pro barvení a tisk textilií, aplikace a hodnocení finálních úprav, stabilizaci aktivních látek na textiliích v podobě nanočástic, zátěrů či vrstev, atd.)
Příklady:
- přístroj Horiba 920 - měření velikosti částic rozptylem světla,
- patronové laboratorní barvicí aparáty s infračerveným ohřevem,
- ozonizátor s koncentrátorem kyslíku umožňující upravovat ozonem tuhé i kapalné vzorky,
- IR laser s výkon 100W a přímým přenosem vzorů z PC na textilii,
- plazmochemický reaktor pracující za atmosférického tlaku,
- přístroj LIBS - emisní spektroskopie buzená laserem,
- spektrofotometry UV VIS pro kontrolu barvicích lázní,
- sprayová sušárna pro přípravu mikročástic a nanočástic z kapalného média,
- rastrovací elektronový mikroskop
- zařízení pro měření intenzity stranově vyzařujících optických vláken, svazků vláken a textilií se zabudovanými optickými vlákny,
Další informace je možné nalézt na: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-materialoveho-inzenyrstvi/laboratore