CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

José Luis Ros Santaella, Ph.D.
José Luis Ros Santaella, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta: Fakulta tropického zemědělství
Ústav: Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
Telefon: 224382343
E-mail: Ros-santaella@ftz.czu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://home.czu.cz/ros-santaella

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Zabývá se reprodukční biologií zvířat a zvěře. Po svém působení ve Španělsku, kde pracoval na tématu morfometrie a kinetiky spermií jelena iberského a jejich biologických a kryobiologických možnostech, získal postdoktorskou pozici na Fakultě tropického zemědělství. Zde pokračuje v oboru reprodukční biologie na druhu antilopy losí. Zde téma kvality spermií propojuje s vlivem postavení zvířete v hierarchii, věku a výživy. Při své práci využívá metod elektroejakulace, ale i extrakce z testes post mortem, kontrastní mikroskopie, analýzu obrazových dat v programu ImageJ a systému CASA pro hodnocení kinetiky spermií. Zabývá se také optimalizací metody pro kryoprezervaci spermatu. Výsledky studie na modelovém druhu antilopy losí by měly být využity v záchraně ohrožených druhů velkých přežvýkavců.