CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická Univerzita v Liberci.
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ústav: Ústav Informačních technologií a elektroniky
Telefon: 48 535 3021
E-mail: martin.rozkovec@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.ite.tul.cz/ite/index.php/lide/martin-rozkovec
https://www.researchgate.net/profile/Martin_Rozkovec

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu Informačních technologií a elektroniky, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se přípravou návrhem a zvyšováním spolehlivosti číslicových obvodů. Hlavní specializací jsou rekonfigurovatelné systémy na hradlových polích, návrh číslicových obvodů, návrh mikroprocesorových systémů na programovatelném čipu a hardware-software co-design. S průmyslovými partnery spolupracuji na vytváření embedded systémů na programovatelných čipech v oblastech zpracování (video)signálů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště je vybaveno moderním technickým zázemím v podobě několika vývojových kitů osazených mj. Xilinx FPGA (Virtex-6, Zynq, Kintex-7, Artix-7) špičkovým osciloskopem a generátorem signálů. Ústav disponuje laboratoří výroby desek plošných spojů, ve které je možné vyrábět a osazovat zákaznické dvouvrstvé desky plošných spojů. V rámci HW-SW co-design nabízím podporu a školení pro převádění algoritmů zpracování signálů z prostředí Matlab do formy IP jader na programovatelném obvodu. Mohu se podělit o zkušenosti z oblasti spolupráce s průmyslovými partnery.