CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Miroslav Rada, Ph.D..
Ing. Miroslav Rada, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Ústav: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Telefon: 224 095 159
E-mail: miroslav.rada@vse.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Mé dosavadní odborné zaměření lze rozdělit do dvou hlavních oblastí. Jde o:
1. Metody pro práci s neurčitými daty, zejména s intervalovými daty. Typicky, jde o zobecnění známých matematických či statistických metod (např. lineární regrese, (parametrické) lineární soustavy) tak, aby bylo možné jako vstup těchto metod zpracovávat nejen pevné hodnoty, ale i hodnoty neurčité.
2. Vybrané partie z výpočetní geometrie, které jsou základem pro vývoj metod dle bodu 1. Jmenovitě jde například o arrangementy nadrovin nebo zonotopy a polyedrální kombinatoriku obecně.

Vyhledávám zejména konkrétní problémy na které by se daly metody dle bodu 1 výše aplikovat; ideálně by se mělo jednat o problém z oblasti corporate finance nebo risk managementu, případně o aplikace z jiných oborů.