CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Ústav historických věd
Telefon: 463036691
E-mail: katerina.ptackova@upce.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://uhv.upce.cz/cs/katerina-ptackova

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím na Ústavu historických věd Univerzity Pardubice jako odborná asistentka a vyučuji latinský jazyk a historii středověku. K mé odborné specializaci patří dějiny středověké městské kultury a rovněž duchovní a náboženský vývoj pozdně středověké společnosti. Dlouholetý výzkum věnovaný tématu svatosti a proměně svatých vzorů jsem završila knihou s názvem „Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení“(Pardubice, 2015).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Ústav historických věd nabízí prostor pro budování vědeckých vazeb v oblasti humanitních věd. Úspěšné řešení vědeckých i výukových projektů i samotné zaměření některých studijních oborů dalo jeho zaměstnancům zkušenosti s propojováním historických věd s praxí.