CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Ústav: Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Telefon: +420 54156 2781
E-mail: plhaloval@vfu.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Provádění akutních, subchronických a chronických testů toxicity na rybách a obojživelnících za účelem hodnocení toxicity chemických látek a přípravků (pesticidů a léčiv) se zaměřením na citlivost různých vývojových stádií; zavedení a validace spektrofotometrických metod využívaných pro stanovení vybraných biochemických markerů analyzovaných u ryb; stanovení ukazatelů stresové zátěže a markerů endokrinní disrupce.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je se věnuje problematice ochrany zvířat, welfare a toxikologie. Výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení intenzity stresu vlivem různých faktorů. V oblasti toxikologie se specializujeme na problematiku vodní toxikologie a hodnocení míry kontaminace vodního ekosystému v terénních i experimentálních podmínkách. V rámci laboratorní činnosti provádíme testy toxicity na rybách a obojživelnících. V rámci terénních studií spolupracujeme na různých projektech, jejichž cílem je posouzení míry znečištění vodního prostředí s využitím chemického a biologického monitoringu. Naše laboratoře jsou vybaveny kapalinovými a plynovými chromatografy s různými typy detektorů (hmotnostní, UV/VIS, fluorescenční, elektrochemický). Dále naše pracoviště disponuje biochemickým analyzátorem Konelab 20i, koagulometrem a multifunkčním readrem Varioskan Flash reader, který je kombinací spektrofotometru a spektrofluorimetru.