CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Veronika Pivodová, Ph.D.
Veronika Pivodová Univerzita/vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta: Lékařská fakulta
Ústav: Ústav lékařské chemie a biochemie
Telefon: 585 632 303
E-mail: veronikapivodova@seznam.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://medchemrs.upol.cz/profil/?p=310

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu lékařské chemie a biochemie, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se testováním biokompatibility materiálů navržených pro ortopedické účely. Navíc jsem zapojena do in vitro studia biologické aktivity přírodních látek a jejich derivátů. Dlouhodobě se také věnuji výuce studentů programu Všeobecného lékařství. Vyučuji semináře a praktická cvičení z biochemie.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno řadou analytických přístrojů, jako je vysokoúčinný kapalinový chromatograf s různými detektory (UV, fluorescenční, hmotnostní), elektrochemický analyzátor, spektrofotometr, mikrodialyzační pumpy, luminometr a dále bioplex pro detekci a kvantifikaci různých analytů v jednom objemu vzorku. Dále jsou na pracovišti k dispozici různé buněčné linie (HepG2, RAW 264.7, CaCo-2, Saos-2, atd.) a primární buněčné kultury (fibroblasty, keratinocyty, endotelové buňky, myocyty).