CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Martin Pitoňák, Ph.D.
Ing. Martin Pitoňák, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Fakulta aplikovaných věd
Ústav: NTIS - Nové technologie pro informační společnost
Telefon: +420 37763 9112
E-mail: pitonakm@ntis.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.researchgate.net/profile/Martin_Pitonak

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky ve výzkumném centru NTIS při Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se modelováním tíhového pole Země pomocí integrálních transformací. Má specializace je prodlužovaní tíhových dat a regularizace inverzních úloh s aplikacemi v geodézii a v geofyzice. Také se věnuji výuce studentů bakalářského a magisterského stupně studijního programu Geomatika v oblasti zpracovaní geodetických měření.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno moderními geodetickými přístroji, jako jsou univerzální měřická stanice LEICA MS50 pro přesné měření úhlů a délek, nivelační přístroj LEICA DNA03 pro přesné určování nadmořských výšek, GNSS přístroje pro určování elipsoidických souřadíc a také gravimetr ZLS Burris pro měření rozdílu tíhového zrychlení. Výzkumní centrum NTIS také disponuje superpočítačem s operační pamětí 4 TB, kteří je vhodní pro paralelní výpočty s velkými soubory dat.