CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Radka Pernicová Ph.D.
Ing. Radka Pernicová Ph.D. Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Kloknerův ústav
Ústav: Oddělení stavebních materiálů
Telefon: +420 777 68 37 27
E-mail: radka.pernicova@cvut.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Materiálové inženýrství a stavební chemie


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Mikroskopická laboratoř a chemická laboratoř pro rozbor stavebních materiálů.


Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Materiální a fyzikální parametry inovovaných vápenných omítek vhodných pro použití na rekonstrukce historických budov
Návrh složení (stanovení jednotlivých složek tvořících příslušný kompozit), laboratorní měření a testování vlastností atd..

Povrchové vlastnosti stavebních silikátových materiálů.
Základní povrchové vlastnosti betonů např. drsnost, pórovitost, hydrofobicita, odolnost proti průniku solí a vlhkosti, výkvětotvornost atd…