CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D.
Ing. Jindřich Pavlů, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta: Česká zemědělská univerzita v Praze
Ústav: Katedra jakosti a spolehlivosti strojů
Telefon: 734476919
E-mail: pavluj@tf.czu.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře jakosti a spolehlivosti strojů, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se technickou a tribotechnickou diagnostikou. Má specializace je využití analýzy částic v tribotechnické diagnostice se zaměřením na průmyslové a motorové oleje. Dlouhodobě se také věnuji dálkovému monitoringu strojů (nákladní vozidla, zemědělské a stavební stroje) v oblasti měření provozních parametrů přes sběrnici CAN a měření hladiny paliva kapacitním snímačem umístěným v nádrži stroje.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno celou řadou přístrojů pro hodnocení stavu průmyslových či motorových olejů, jako jsou automatický laserový čítač částic LNF-C, poloautomatické zařízení pro stanovení bodu vzplanutí PM-4, Reichert tester M2 pro hodnocení mazivostních a protioděrových schopností olejů, ferograf T2FM spolu s bichromatickým mikroskopem a přístroj SVM 3000 pro stanovení kinematické, dynamické viskozity atd.