CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Marta Pató, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Katedra literární kultury a slavistiky
Telefon: 466 036 526
E-mail: Marta.Pato@upce.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://klks.upce.cz/index.php/lenove-katedry/36-mgr-marta-pato-

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím v týmu, který se dlouhodobě věnuje výzkumu české literární kultury. Mým odborným zaměřením jsou česko-maďarské literární vztahy. V rámci této specializace pracuji na mezinárodním grantu, jehož výsledkem bude soupis hungarik v Památníku národního písemnictví.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Vzhledem k povaze naší práce není náš výzkum závislý na technickém vybavení, ke zkvalitnění komunikace nám vystačí kvalitní skener a dataprojektor napojený na funkční počítač. Těmito přístroji je naše pracoviště částečně vybaveno.