CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Karel Paleček
Ing. Karel Paleček Univerzita/vysoká škola: Technická Univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Ústav: Ústav Informačních technologií a elektroniky
Telefon: 48 535 3145
E-mail: karel.palecek@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.ite.tul.cz/ite/index.php/lide/karel-palecek

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu Informačních technologií a elektroniky, kde spolupracuji s týmem SpeechLab zabývajícím se počítačovým zpracováním řeči a signálů. Mými hlavními specializacemi jsou počítačové vidění a zpracování obrazu, audiovizuální rozpoznávání řeči, strojové učení a rozpoznávání pomocí umělých neuronových sítí.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Laboratoř SpeechLab je jedním z předních českých pracovišť v oblasti počítačového zpracování řeči a úzce spolupracuje se soukromou sférou. Pracoviště disponuje vlastním malým výpočetním clusterem s celkem 44 jádry umožňujícím zpracování velkých dat skrze integraci technologií jako jsou Spark, Mesos, Docker a další. Ústav rovněž vlastní robota Hexor II a dva roboty NAO vhodné pro experimentální vývoj algoritmů interakce stroje a člověka a autonomní navigace. Mezi mé zkušenosti patří především vývoj aplikací pro detekci a rozpoznávání objektů v obraze, automatická lokalizace a identifikace obličejů a práce s nástroji a programovacími jazyky MATLAB, scipy, opencv, theano a další.