CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

POŘÁDANÉ AKCE


ARCHIV AKCÍ + FOTOGALERIE

Seminář: Mezinárodní granty – systém podpory
Termín konání: úterý 22. 3. 2016, od 9:00 do 13:30 hod

"Památková péče / minulost, současnost a aktuální problémy oboru"
Termín a místo konání: 20. duben 2016 – Dačického dům, Komenského náměstí čp. 41, Kutná Hora, konferenční místnost ve 2. NP

Seminář: Podpora českých výzkumníků v Bruselu při zapojování do mezinárodních VaVaI aktivit
Termín a místo konání: 27. dubna 2016, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, Pavilon M, zasedací místnost AF, nejvyšší patro

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ : Pokročilé metody difrakčního studia povrchů a tenkých vrstev
Termín a místo konání: 27. a 28. dubna 2016 od 10:00, budova České mládeže 8, posluchárna CS220

Seminář: Role Farmaceutické péče v samoléčení
Termín a místo konání: čtvrtek 28. 4. 2016, 15:30 – 19:30 hodin, VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno, budova 44, posluchárna pavilonu Farmacie číslo 56 (suterén)

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ : Nanočástice v buňkách a tkáních
Termín a místo konání: 3. května 2016 od 10:00, budova České mládeže 8, posluchárna CN616

Seminář: Rétorika a prezentační dovednosti
Termín a místo konání: 10. 5. 2016 od 9:00 hodin, Česká zemědělská univerzita v Praze, zasedací místnost rektorátu 5. patro

Praktický seminář: Elektronová mikroanalýza chemických senzorů
Termín konání: úterý 10. 5. 2016 od 10:00 a od 14:00

Seminář: Metabolický syndrom – co se za ním skrývá a jakou roli hrají adipokiny?
Termín a místo konání: pátek 13. 5. 2016, 9:00 – 12,30 hodin, VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno, budova 44, místnost 144 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Praktický seminář: Membránové separační procesy v praxi
Termín konání: úterý 17. května. 2016 od 13 hod

Přednáškové odpoledne na téma ‚moderní chemie‘ na VŠCHT Praha
Termín a místo konání: 18. 5. 2016, od 13 hod, VŠCHT Praha (budova B, 2. patro, místnost B220)

Přednáška/workshop: Rychlokurz základů statistiky v R
Termín konání: čtvrtek 19. května 2016, 9:00 až 16:00 hod.

Praktický seminář: Hmotnostní spektrometrie v analýze potravin
Termín konání: čtvrtek 19. května 2016, 10:00 hod.

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ: Metody modely a algoritmy v biovědách a každodenním životě
Termín a místo konání: 23.-27. května 2016 od 9:00, budova České mládeže 8, posluchárna CN141

Přednáškový seminář: Inverzní úlohy ve fyzikální geodézii
Termín a místo konání: 26. května 2016 od 10:00, zasedací místnost UN656, 6.patro, budova NTIS, Technická 8, Plzeň

Seminář: Problematika bezpečnosti a kvality potravin
Termín a místo konání: pátek 27. 5. 2016 8:30 – 11:45 hodin, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)

Seminář: Aktuální témata v oblasti veterinární toxikologie
Termín a místo konání: středa 1. 6. 2016 9:00 – 14:45 hodin Místo: VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)

Společný seminář: Komunikace vědeckého výzkumu
Termín a místo konání: pondělí 6. června 2016, 9:00 – 13:00 + 14:30 – 18:30, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň, místnost UU 309 – US Point, 3. patro

PŘEDNÁŠKOVÝ SEMINÁŘ : Ochrana duševního vlastnictví
Termín a místo konání: 6. června 2016 od 09:00, Branišovská 31a, České Budějovice – Rektorát Velká zasedací místnost 3. patro

Praktický seminář: Vodíková ekonomika v praxi
Termín konání: čtvrtek 9. června. 2016 od 10:00 hod

Seminář: Finanční aspekty programu Horizon 2020
Termín a místo konání: 13. června 2016 od 10:00 hod., Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, zasedací místnost OVaV, budova A, 1. patro

Přednáškový seminář: Historické epochy lidstva a travičství
Termín a místo konání: 16. 6. 2016 od 10:00 hod, FŽP UJEP Ústí nad Labem (Králova výšina 7, 400 96)

Efektivní využití ICT při psaní odborného textu a při vystoupení před posluchači
Termín a místo konání: úterý 21. června 2016 od 14 hodin, Učebna HO-K139, Hoření 13, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Seminář: Veterinární ekologie, ochrana zvířat a welfare
Termín a místo konání: úterý 28. 6. 2016, 8:30 – 15:00 hodin, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)

Seminář: Technologie a zařízení pro hydrotermické zpracování odpadů
Termín a místo konání: úterý 28.06.2016, 13:00, FS ČVUT v Praze (Technická 4, 166 07 Praha 6), místnost B1-425

Seminář: Hygiena a technologie masa a masných výrobků
Termín a místo konání: středa 29. 6. 2016, 8:30 – 11:45 hodin, VFU, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
přednášky – budova 32, posluchárna Biologie (2. poschodí)
praktický seminář (kapacita max. 15 osob) – Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu, budova č. 15

Seminář: Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Termín a místo konání: 29. června 2016 od 10:00 hod., Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno, Pavilon M – nejvyšší patro

Seminář: Pokročilé algoritmy optimalizace, plánování a strojového učení
Termín a místo konání: 29.6.2016, 13:00 - 17:00, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 - Nové Město, budova E, místnost 205

Praktický seminář: Tribotechnická diagnostika
Termín a místo konání: čtvrtek 1. září 2016, 10:00 hod., učebna TF 54/4, ČZU v Praze (Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 165 21)

VÁPENNÉ OMÍTKY V PAMÁTKOVÉ PÉČI
Termín a místo konání: út 13. 9. 2016 od 10:00 – 14:00 hod., Praha, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7

Přednáška: POKROČILÉ METODY PŘÍPRAVY MIKRO/NANO KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
Termín a místo konání: 13. září 2016, 10:00 hod., budova C1 Vědeckotechnického parku, místnost TC211, Teslova 5B, Plzeň

Praktický seminář: Hmyz v lesním prostředí a dendrochronologické metody detekce hmyzích a jiných disturbancí
Termín a místo konání: čtvrtek 13. září 2016, 10:00 hod., učebna DP417, ČZU v Praze (Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol 165 21)

Přednáškové odpoledne v rámci projektu CRP13+ na téma „Mladé výzkumné týmy“
Termín a místo konání: 15. září 2016 v době od 13:00 - 15:00 hod., Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, místnost č. SB126, Stará budova

Seminář: Metabolický syndrom jako komorbidita psychických poruch
Termín a místo konání: pátek 16. 9. 2016, 9:00 – 12,30 hodin, VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno - budova 44, místnost 144 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Seminář: Význam výchovy ke zdraví v prevenci i podpůrné léčbě nemocí
Termín a místo konání: 21.9. 2016, 10:00 – 12:00, katedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učebna D 115.

Symposium: Dny Farmaceutické péče
Termín a místo konání: pátek 23. 9. 2016 9:00 – 16:30 hodin a sobota 24. 9. 2016 9:40 – 15:45 hodin, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno

Přednáška: Tvorba a řešení inovačních až invenčních zadání - TRIZ
Termín a místo konání: pátek 23. září 2016, od 10:00 do 14:00 hod, Vysoké učení technické v Brně, Rektorát, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Štukový sál - místnost č. 303 ve 3. NP naproti výtahu

Vážení,
rádi bychom Vás pozvali na již tradiční setkání doktorandů dvou fakult Technické univerzity v Liberci ve dnech 20.9. - 23.9. 2016, které se koná na chatě Bílá voda v Harachově. Informace o akci, včetně upřesněného programu naleznete na webových stránkách v pozvánce

http://www.ft.tul.cz/studenti/doktorske-studium/workshop-studentu-dsp.

Program a další podrobnosti o akci budou průběžně aktualizovány. Máte li zájem představit krátce své odborné téma v rámci krátké přednášky zvaného programu, pak mne prosím kontaktujte prostřednictvím emailu (gabriela.krupincova@tul.cz) do konce července.

S pozdravem a přáním hezkého léta

Gabriela Krupincová

Seminář na Jihočeské univerzitě: Existuje Bůh? Je možné Boží existenci racionálně dokázat?
Termín a místo konání: 27. září 2016 od 10:00, Teologická fakulta JU, Kněžská 8, České Budějovice 370 01, č. učebny 202 (2. patro)

Seminář: Pokročilé algoritmy optimalizace, plánování a strojového učení
Termín a místo konání: 4.10.2016 (IEEE Day 2016), 14:00 - 16:00, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, budova RICE, červený konferenční sál (EZ401)

Practical seminar for PhD students: LC/MS/MS data processing using Thermo Xcalibur software.
Time, date and place: 9.00 on 5th of October 2016, meeting room 01026, building A, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, Zatisi 728, Vodnany

Seminář: Islám jako reprezentant jinakosti
Termín a místo konání: 5. říjen 2016 – Univerzita Pardubice, budova KG (čp. 97), 11. patro, místnost č. 11 005.

Přednáškový a diskusní cyklus v rámci projektu CRP13+ na téma "Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu aneb o turismu šestkrát jinak"
Termín a místo konání: pátek 7. 10. 2016; 9:00 – 12:30, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Nová budova, č. 350 (v prostorách Národohospodářské fakulty)

Semináře, workshopy a komentované prohlídky v rámci projektu CRP13+ „PRAŽSKÝ TECHNICKÝ PODZIM“
Termín a místo konání: 13. 10. 2016, místnost B2-218 – Velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, Zikova 4, Praha 6

Odborný vědecký seminář: Academic Writting
Termín a místo konání: 13. a 14. října 2016, v prostorách MFC v kampusu Univerzity J. E. Purkyně

Seminář: HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VĚDY A VÝZKUMU V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Termín a místo konání: 25. 10. 2016 od 11:00 hodin, Pevnost poznání Olomouc, 17. Listopadu 7, Olomouc

Seminář a workshop pro studenty magisterských a doktorských SP v rámci projektu CRP +13 "Barvy (v) textu"
Termín a místo konání: 26. říjen 2016 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Studentská 84, Pardubice. Budova EA, posluchárna 11022

Praktický seminář: Kardiometabolické riziko - Metabolický syndrom – selfmonitoring – laboratorní diagnostika
Termín a místo konání: pondělí 31. 10. 2016 9:00 – 12,00 hodin, VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno - budova 44, místnost 137 - Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Ph.D. 2016 – Prezentuj hodně. Dobře. Soutěž prezentací výzkumných témat doktorandů JU
Termín a místo konání: pondělí 31. října 2016,kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, budova Zemědělské fakulty, Na Sádkách 1780, učebna ZR-Z1. Začátek soutěže je v 13:30 hod., konec v 17:00 hod.

Přednáška s praktickou ukázkou: Vysokokapacitní testování biologické aktivity v chemické biologii a automatizovaná fenotypizace rostlin.
Termín a místo konání: 1. 11. 2016, 13:15 – 14:30, Laboratoř růstových regulátorů, Univerzita Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR, Šlechtitelů 27, místnost SE-502 (budova A, přízemí)

Přednáška: Soudobé trendy ne-/formální ekonomiky
Termín a místo konání: 2.11.2016 od 12.15, Vědecko-technický park, Plzeň

Komunikace jako nástroj práce pedagoga
Termín a místo konání: 7. listopadu 2016, začátek v 15:30, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Hoření 13, místnost č. 213

Workshop: Tkáňové inženýrství v nano a mikro rozměru
Termín a místo konání: 9.11. 2016 od 9:00, zasedací místnost Informačního centra TUL (suterén) , Studentská 2, Liberec 461 17

Seminář pro studenty doktorských studií v rámci projektu CRP 13+
Termín a místo konání: středa 9. 11. 2016 od 10:30 do 17:00, aula 537, Pasteurova 9, FUD UJEP v Ústí nad Labem

Přednáškové dopoledne s praktickými ukázkami: Od in vitro studií k návrhu a utilizaci nových antioxidantů
Termín a místo konání: pátek 11. 11. 2016, 9 hodin, LF UP – Lékařská fakulta, Univerzity Palackého v Olomouci Hněvotínská3, 775 15 Olomouc, budova Teoretických ústavů, seminární místnost - Ústav lékařské chemie a biochemie

Seminář: Vědecké aktivity post-doků Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v rámci centralizovaného projektu CRP13+
Termín a místo konání: 11. 11. 2016 od 9:00, Technická univerzita v Liberci, budova L (CxI), Bendlova 1409/7, místnost 2.004 (2. patro, zasedací místnost)

Přednáškový a diskusní cyklus v rámci projektu CRP13+: Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu II
Termín a místo konání: pátek 11. listopadu 2016; 10:00 – ca. 12:00, Plzeňský Prazdroj, kongresové prostory Secese, Zlatý salonek, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň

Seminář pro studenty magisterských a doktorských SP v rámci projektu CRP 13 +: Historické hřbitovy, jejich sepulkrální památky a možnosti aktuální péče o ně.
Termín a místo konání: 11. listopadu 2016 / Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6 / 10-14 hodin

Seminář: Prezentační dovednosti
Termín a místo konání: pátek 11. listopadu 2016, od 10:00 do 14:00 hod, Vysoké učení technické v Brně, Rektorát, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, malá zasedací místnost č. 2.25 ve 2. NP

Seminář Mobility
Termín a místo konání: 14.11.2016, zasedací místnost rektorátu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, České Budějovice 37005

Seminář: EKONOMIE A UDRŽITELNOST
Termín a místo konání: 14. 11. 2016, 11.00 - 13.00, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Kampus JU, pavilon F, učebna F4

Seminář: Determinace ukazatelů funkčního stavu organismu
Termín a místo konání: úterý 15. 11. 2016 11:30 – 15:00 hodin, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, místnost LA2 – Katedra antropologie a zdravovědy

Odborný seminář: koncepce Person Centred Planning a její využitelnost v procesu individuálního plánování (nejen) u osob se speciálními vzdělávacími potřebami či jedinců v nepříznivé sociální situaci
Termín a místo konání: 21. 11. 2016, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, ulice Pukrabská 153/2, učebna č. 2.11 (první patro), 9:00 – 14:00

PŘIROZENÁ NARUŠENÍ V HORSKÝCH SMRKOVÝCH LESÍCH NA ŠUMAVĚ
Termín a místo konání: pondělí 21. 11. 9:45, budova F, učebna F6, JČU

Odborná přednáška: Koncepce PCP jako nástroj podpory u žáků se SVP při procesu plánování přechodu ze školy do další etapy jejich života – kazuistiké příklady
Termín a místo konání: 22. 11. 2016, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, pracoviště a místnost: ulice Pukrabská 153/2, učebna č. 2.11 (první patro)

Vědecká dílna a Vědecké pivo
Termín a místo konání: úterý 22. 11. od 17:00 v podkrovní místnosti UJEP FSE (č. 409)

Seminář: NÁVRH A MANAGEMENT VĚDECKO-VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Termín a místo konání: 23. 11. 2016 od 14:00 -17:00, TÚ Dostavba - učebna 2.518, Hněvotínská 3, Olomouc

Seminář: PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI V PSANÍ ANGLICKÝCH VĚDECKÝCH TEXTŮ
Termín a místo konání: 24. 11. 2016, 13:00-15:00 nebo 15:00-17:00, místnost PC 01 – 3. patro, Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice

Přednáškový seminář: Modelovaní tíhových poruch z dat družicové gradiometrie
Termín a místo konání: 25. listopadu 2016 od 10:00, zasedací místnost UN656, 6.patro, budova NTIS, Technická 8, Plzeň

Přednáškový blok: Jak na nepřesná data: intervalový přístup
Termín a místo konání: pátek 25. 11. 2016, 13:00–17:00, učebna RB 203, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám.W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Seminář: Efektivní komunikace
Termín a místo konání: pátek 2. 12. 2016 od 8.00 (celodenní kurz), VFU – Farmaceutická Fakulta - Palackého tř. 1, 612 42 Brno, Ústav aplikované farmacie, budova 45, seminární místnosti

Přednáška na téma Křesťanství.
Termín a místo konání: 5. prosince 2016 od 11:00 do cca 12:30, budova Teologické fakulty JU, Kněžská 8, Č. Budějovice. Učebna č. 202 (2. patro).

Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví – 1. část
Termín a místo konání: 6. 12. 2016 v 14:00 – 17:00, v areálu VFU, Palackého tř. 1, Brno, Pavilon Farmacie II. budova č. 45, Seminární místnost č. 119

Dynamika a management lesa chráněných území na příkladu srovnání NP Podyjí a NP Šumava
Termín a místo konání: 7.12. 2016, 10:00, Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, učebna 404 (3. patro)

Seminar: SPERMATOLOGY IN WILD UNGULATES
Date and place: 9 December 2016, 13:00, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Schoolroom: Kolej C10

Seminář: Postavení primární prevence v současném zdravotnictví
Termín a místo konání: 12.12. 2016 10:00 – 12:00, Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe Centrum prevence civilizačních chorob, Nerudova 53a, České Budějovice

Přednáška: Využití leteckého laserového skenování (LiDAR) pro mapování a dokumentaci zaniklých historických sídel v lesním prostředí
Termín a místo konání: 15. 12. 2016, SO127, laboratoř Katedry archeologie FF ZČU, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, od 10:00 – do cca 12:00 hod.

PŘEDNÁŠKA: TRIBOTECHNICKÁ DIAGNOSTIKA
Termín a místo konání: 19. 12. 2016 v 15:00 v učebně UJEP, FVTM, KTMI budova H místnost H2, Pasteurova 7, Ústí nad Labem , 400 96

PŘEDNÁŠKA: DÁLKOVÝ MONITORING STROJŮ
Termín a místo konání: 19. 12. 2016 v 15:45 v učebně UJEP, FVTM, KTMI budova H místnost H2, Pasteurova 7, Ústí nad Labem , 400 96