CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Petra Okřinová
Ing. Petra Okřinová Univerzita/vysoká škola: Vysoké učení technické Brně
Fakulta: Fakulta stavební
Ústav: Ústav automatizace inženýrských úloh
Telefon: 541 147 254, 721 335 344
E-mail: okrinova.p@fce.vutbr.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.vutbr.cz/lide/petra-okrinova-127533/publikace

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu automatizace inženýrských úloh (dále jen zkráceně AIU), kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího modely a simulacemi v oblasti požární bezpečnosti pozemních i dopravních staveb. Má specializace je evakuace osob modelované pomocí moderních softwarových nástrojů a řešení problematiky davových situací.
Dále se také věnuji bezbariérové problematice v rámci stavebnictví a dalších dotčených oborů. Dlouhodobě se zabývám osobním rozvojem, time managemene, prezentací (i v novějších nástrojích programových jako je např.: Prezi)

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni po hardwarové i celou řadou softwarových nástrojů (pro úpravu dokumentů, grafické programy, programy pro prezentování, softwary pro základy programování, BIM nástroje, CAD softwary, softwary pro modelace atd.). Jen na našem ústavu AIU je k dispozici pět počítačových učeben a jedna přednášková místnost. Díky úzké spolupráci s ostatními ústavy a vedením fakulty, nejsme omezeni pouze na prostory a vybavení našeho ústavu.