CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

RNDr. Eva Nováková, Ph.D.
RNDr. Eva Nováková, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Telefon: +420 775 378 564, +420 22435 6354
E-mail: 387 776 275

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://www.researchgate.net/profile/Eva_Novakova2

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Jsem zaměstnancem katedry Parazitologie, kde rozvíjím výzkum zabývající se bakteriálními symbionty hmyzu. Konkrétně se zaměřuji na evoluci a genomiku bakteriálních partnerů krevsajících hostitelů. Dále se věnuji výuce metod a softwarových nástrojů využívaných pro studium evoluce a diverzity, t.j. Molekulární fylogenetika a Genomika. Jsem školitelem pěti bakalářských studentů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, disponuje standardním vybavením pro techniky molekulární biologie, včetně konfokálního mikroskopu. V rámci společné infrastruktury aktivně využívám Centrum elektronové mikroskopie. Ve spolupráci s Ústavem chemie současně optimalizujeme postupy detekce vybraných metabolitů v hmyzích tkáních (MS).