CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Jan Novák, Ph.D.
Mgr. Jan Novák, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta: Agronomická fakulta
Ústav: Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Telefon: +420 545 133 298
E-mail: jan.novak@mendelu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=19520

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působí vědecky i pedagogicky na Ústavu molekulární biologie a radiobiologie Agronomické fakulty MENDELU.

Pedagogická činnost: Molekulární fyziologie rostlin

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Ústav molekulární biologie a radiobiologie Agronomické fakulty MENDELU