CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Ladislav Nagy, Ph.D.
Ing. Ladislav Nagy, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra oděvnictví
Telefon: +420 485353697
E-mail: ladislav.nagy@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
Likedin: https://www.linkedin.com/in/ladislav-nagy-715a03107
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-odevnictvi-profily/ing-ladislav-nagy-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako vědecko-výzkumný pracovník na Fakultě textilní na Katedře oděvnictví. Zaměřuji se zejména na Smart oděvy a jejich aplikace a hodnocení fyziologických vlastností oděvů. V současnosti se také věnuji hodnocení komfortu autosedaček.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni celou řadou přístrojů pro hodnocení fyziologických vlastností oděvů a textilií. Podrobnosti je možné nalézt na: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-odevnictvi/laboratore