CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Ing. Petr Mikeš, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta Textilní
Ústav: Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů
Telefon: 485353230
E-mail: petr.mikes@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://dirk.kmi.tul.cz/depart/knt/web/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=37
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu-profily/ing-petr-mikes-ph-d?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Technické univerzitě v Liberci na Katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů. Mé hlavní zaměření je studium polymerních roztoků pro přípravu nanovláken pro technické a medicínské aplikace. Mezi hlavní oblasti zájmu patří příprava nanovlákenných nosičů pro náhrady maloprůměrových cév a krytů ran s řízeným uvolňováním aktivních látek. Mezi technickými aplikacemi jsou to zejména materiály odolné proti chemickým a biologickým bojovým látkám.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím má dlouhodobé zkušenosti s přípravou nanovlákenných materiálů. Je kompletně vybaveno pro přípravu, analýzu a biologické testování vyrobených vrstev. Udržuji aktivní spolupráci s několika zahraničními institucemi jako například Aston University (Birmingham, UK), IPF Dresden, Gent University, Clemson University (SC, USA), Innventia (Stockholm, Sweden) atd.
Více informací o technickém vybavení pracoviště je možno nalézt zde:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-netkanych-textilii-a-nanovlakennych-materialu/laboratore