CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Ústav: Katedra fyziky
Telefon: 475283145
E-mail: jindrich.matousek@ujep.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Zabývám se depozicemi tenkých vrstev (kovy, oxidy kovů, plazmové polymery) a plazmovou úpravou povrchů a různých práškových materiálů (zatím montmorilonit, PP, PE). V rámci analýzy tenkých vrstev se specializuji na XPS a XRD.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno depozičními aparaturami pro vakuové napařování, magnetronové naprašování tenkých vrstev a plazmovou polymeraci (PECVD). K dispozici je též vznosový reaktor pro plazmovou modifikaci práškových materiálů. Disponujeme řadou analytických technik pro charakterizaci tenkých vrstev a materiálů. Z nejčastěji využívaných to jsou např. XPS (provádíme též analýzy práškových materiálů), XRD, FTIR-ATR, AFM. K dispozici je též SEM (Tescan Vega)