CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Lenka Maierová
Lenka Maierová Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta Stavební
Ústav: 125 TZB
Telefon: 732232090
E-mail: lenka.maierova@fsv.cvut.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.uceeb.cz/lide/ing-arch-lenka-maierova-phd
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyucujici&id=76

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Světelné prostředí v budovách


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Výzkumné centrum UCEEB (člen týmu RP3 - Kvalita vnitřního prostředí)


Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Světelné prostředí a jeho vliv na denní rytmus člověka
Devadesát procent času trávíme dnes v interiéru budov. Naše světelné prostředí je z velké části tvořeno umělým osvětlením, jehož parametry sami definujeme. Volba osvětlení ovlivňuje nejen zrakové funkce, ale i řadu biologických procesů v těle jako jsou cirkadiánní rytmus, naše výkonnost, celková pohoda a v dlouhodobém důsledku i zdraví. Seminář mapuje souvislosti kvantity a kvality světla, denní doby a biologických vlivů na člověka.

Biologické aspekty užití moderních světelných zdrojů
V návažnosti na předchozí seminář, nové biologické poznatky týkající se tzv. nevizuálního vnímání světla jsou aplikovány do stavební praxe. Seminář se věnuje problematice vhodnosti využití moderních světelných zdrojů (např. LED) a požadavků na regulace osvětlovacích systémů při vytváření zdravého světelného prostředí v budovách.