CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D
Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Ústav: Katedra strategie
Telefon: 224 09 8351
E-mail: ondrej.machek@vse.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
https://webhosting.vse.cz/maco01/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Vědecky se zaměřuji zejména na problematiku rodinných firem v České republice, ekonomiku síťových odvětví (např. energetika, vodohospodářství) a jejich produktivitu, regulaci a benchmarking, a na finanční stabilitu subjektů finančního trhu.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Obecně se často zabývám porovnáváním výkonnosti různých subjektů a odvětví a vlivu různých faktorů na výkonnost firem (např. v oblastech corporate governance nebo v zemědělské ekonomice). Možnost spolupráce vidím v oblasti měření produktivity a efektivity procesů nebo firem, použití indexní analýzy a statistických metod k hodnocení výkonnosti a zjišťování faktorů, které na ní mají vliv, a v kvantitativním porovnávání různých skupin subjektů.