CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. František Mach, Ph.D.
Ing. František Mach, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Fakulta elektrotechnická
Ústav: Katedra teoretické elektrotechniky; Regionální inovační centrum elektrotechniky
Telefon: +420377634663
E-mail: fmach@kte.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://home.zcu.cz/~fmach

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako výzkumný a pedagogický pracovník na Fakultě elektrotechnické, kde jsem členem výzkumné skupiny zabývající se matematickým modelováním a počítačovými simulacemi. Mezi mé hlavní specializace patří numerické metody řešení multifyzikálních úloh a matematické úlohy optimalizace. V oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřuji na vývoj pokročilých elektromagnetických aktuátorů a komplexní mechatronické systémy. Dále se věnuji výuce studentů v oblasti makroskopické teorie elektromagnetického pole, teorie elektrických obvodů, matematického modelování a numerických metod. Dlouhodobě působím jako vedoucí samostatných studentských projektů.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Na mém pracovišti se dlouhodobě vyvíjí výpočetní software Agros (http://www.agros2d.org/), který je určen pro modelování multifyzikálních úloh, jejich analýzu a následné využití při řešení optimalizačních úloh. Pro testování vyvíjených algoritmů pracoviště disponuje výkonným výpočetním clusterem. V oblasti měření elektrických a neelektrických veličin je pracoviště dále vybaveno širokou řadou měřících a testovacích přístrojů.