CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Ústav: Katedra managementu
Telefon: 384 417 258
E-mail: martin.lusticky@vse.cz

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako odborný asistent na Katedře managementu a zároveň jako proděkan pro rozvoj a vnější vztahy. Má odborná specializace je na oblast strategického managementu a využití manažerských metod při strategickém plánování. Aplikační oblastí výzkumu je především regionální plánování, specificky pak plánování rozvoje cestovního ruchu turistických destinací. Na toto téma pravidelně řeším vědecké projekty podporované Interní grantovou agenturou VŠE. Zároveň působím i jako odborný konzultant pro Místní akční skupinu Česká Kanada, kdy se podílím na přípravě Integrované strategie rozvoje území. Dlouhodobě se také věnuji rozvoji fakulty s důrazem na podporu internacionalizace, vztahů s praxí a koncepčního řízení rozvoje.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Fakulta managementu je pracovištěm výborně vybaveným informačními a komunikačními technologiemi, včetně zázemí pro pořádání video-konferencí a porad. Jako součást VŠE má přístup k širokému spektru on-line odborných databází, ze kterých lze kdykoli čerpat. Fakulta má rovněž vynikající zázemí pro pořádání seminářů, workshopů, či nejrůznějších odborných setkání. Spolupráce ve všech klíčových činnostech fakulty je velmi podporována a jsou pro ni vytvořeny adekvátní podmínky.