CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
Ing. Petr Kudrna, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Ústav: Katedra biomedicínské techniky
Telefon: +420 605 326 518
E-mail: petr.kudrna@fbmi.cvut.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://ventilation.fbmi.cvut.cz/team/

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Biomedicínské inženýrství – přístrojová zdravotnická technika


Technické zázemí a možnosti spolupráce
Technické zázemí: Laboratoř umělé plicní ventilace, Laboratoř simulovaného pracoviště JIP a lékařské přístrojové techniky.

Spolupráce v oblasti: provoz a testování zdravotnické techniky, animální experimenty, ekonomika zdravotnického provozu, klinické testování/hodnocení.


Příležitosti pro projekt

Nabízím uspořádat seminář-přednášku pro účastníky projektu (doktorandy a postdoktorandy) na téma:

Přístrojová zdravotnické technika u nejmenších pacientů
Rozvoj zdravotnických technologií v oblasti intenzivní péče o novorozence v posledních deseti letech přinesl nové technologie jak v diagnostice, tak i terapii. Celkově tyto pokroky přispívají k výraznému snížení novorozenecké mortality a zároveň dochází ke zvýšení přežívání extrémně nezralých novorozenců.

Současné trendy v umělé plicní ventilaci
Umělá plicní ventilace je dlouhodobě známá a v současné době rozsáhle používaná technika zastupující spontánní dýchání pacienta. I přes to se ale nejedná o uzavřenou kapitolu medicíny ani přístrojové techniky. Nové ventilační režimy a neinvazivní monitoring pacienta přispívají k optimalizaci a zejména bezpečnosti umělé plicní ventilace v klinické praxi.


Má časová omezení v roce 2016: V tuto dobu mi je známa pouze účast na SZZ na FBMI – druhá polovina června 2016.

Mám již zájem o bližší spolupráci s některou ze zapojených VŠ: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno