CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta: Agronomická fakulta
Ústav: Ústav chemie a biochemie
Telefon: +420 545 133 350
E-mail: olga.krystofova@mendelu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=7679

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působí vědecky i pedagogicky na Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty MENDELU, kde je členkou výzkumného týmu několika vědecko – výzkumných projektů.

Absolventka doktorského studia: Botanika Anatomie a fyziologie rostlin

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty MENDELU