CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.
Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Technická univerzita v Liberci
Fakulta: Fakulta textilní
Ústav: Katedra materiálového inženýrství
Telefon: 220 443351
E-mail: hana.krizova@tul.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-materialoveho-inzenyrstvi-profily/ing-bc-hana-krizova?preview=1

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako vědecký pracovník na Katedře materiálového inženýrství, kde jsem v současnosti zaměstnána ve společném projektu s Národní knihovnou Praha zaměřeném na průzkum, konzervaci a péči o knihovní fondy. Specializuji se na přírodní materiály, přírodní barviva, barvení a úpravy textilních povrchů, přípravy nanovlákenných vrstev s novými sorpčními vlastnostmi, materiály pro medicínu a bioanalytiku.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno řadou přístrojů k barvení, potisku i zátěrům textilií, měření barevnosti roztoků i pevných povrchů, přístroji pro textilní zkušebnictví, elektronovou i optickou mikroskopií, laserem, LIBS. Zázemí univerzity dále umožňuje využívat k výzkumným účelům např. chromatografii, přípravu nanovlákenných vrstev, lyofilizaci nebo moderní přístroje pro chemické či optické analýzy roztoků i pevných látek.
Další informace je možné nalézt na: http://www.ft.tul.cz/katedry/katedra-materialoveho-inzenyrstvi/laboratore