CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.
Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Výzkumné Centrum – Nové Technologie
Ústav: Inženýrství Speciálních Materiálů – C2
Telefon: 731381868
E-mail: toko@ntc.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.zcu.cz/media/about/people/staff.html?osoba=649

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím jako vědecko-výzkumný pracovník v rámci Výzkumného Centra - Nové Technologie pod Západočeskou univerzitou v Plzni. V oblasti materiálového inženýrství se dlouhodobě věnuji termomechanickým vlastnostem anorganických částicových/vláknových kompozitů s různým podílem mikroplniv.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Oddělení Inženýrství speciálních materiálů využívá k popisu fyzikálních vlastností materiálů laboratoř termických analýz (TGA, DSC, DMA, TMA, ARES-G2). Pracoviště je vybaveno universálním trhacím strojem ke stanovení mechanických charakteristik zkušebních těles a analytickými nástroji pro identifikaci a popis nano-objektů (SLS, SAXS).