CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Univerzita Pardubice
Fakulta: Fakulta filozofická
Ústav: Katedra literární kultury a slavistiky
Telefon: 466 036 775
E-mail: miroslav.kouba@upce.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://klks.upce.cz/index.php/lenove-katedry/32-phdr-miroslav-kouba-phd

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na katedře literární kultury a slavistiky, kde se vyučuji slovanskou filologii. Zaměřuji se na sociokulturní kategorie a interpretační modely slovanského obrození, v jejichž rámci sleduji především proces utváření novodobých etnických a kulturních identit slovanských národů a symboly, jež jsou s jejich formováním spjaty. Současně se zabývám v komparativní perspektivě dějinami jihoslovanských literatur. Mezi témata mého odborného zájmu patří také proměny historické paměti v uvedených národních společenstvích.
Jsem zapojen do vědeckého projektu GAČR o proměnách česky psaných kuchařských knih v 19. století.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na odpovídající úrovni zázemím potřebným pro výkon filologické práce. Potřebu lze konstatovat v průběžném doplňování odborné literatury, zejména zahraniční.