CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav: Ústav fyziky a měřicí techniky
Telefon: 220 443351
E-mail: dusan.kopecky@vscht.cz
Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/osobni-stranky-zamestnancu/70-ing-dusan-kopecky-ph-d

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu fyziky a měřicí techniky, kde jsem členem výzkumného týmu zabývajícího se přípravou experimentálních chemických senzorů toxických a výbušných plynů a par. Má specializace jsou nanostrukturované organické citlivé materiály pro aktivní vrstvy senzorů. Dlouhodobě se také věnuji výuce zahraničních studentů v oblasti měření technologických veličin používaných v chemickém a potravinářském průmyslu (teplota, tlak, hladina, průtok, hustota, koncentrace, obsah vody v plynech, kapalinách i pevných látkách atd.).

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno na špičkové úrovni celou řadou tenkovrstvých technologií pro přípravu chemických senzorů, jako jsou laserové depoziční technologie PLD či MAPLE, zařízením pro naprašování kovů i organických látek, technologií InkJet či SpinCoating a dále zařízeními pro charakterizaci tenkých vrstev, jako je elektronový mikroskop SEM a spektrometr EDS či přístroji pro charakterizaci materiálů ve stejnosměrném i střídavém elektrickém poli.