CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Ústav: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Telefon: 224 09 5488
E-mail: tomas.kliegr@vse.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://nb.vse.cz/~klit01

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Katedře informačního a znalostního inženýrství, kde jsem členem skupiny Data Mining and Knowledge Discovery. Aktuálně se věnuji zejména tématu učení pravidel z dat (reprezentace pravidel, uživatelské vnímání pravidel, aplikace na učení preferencí, pravidlové klasifikátory). Dizertační práci s názvem „Klasifikace entit bez učitele“ jsem vypracovával v oboru počítačového zpracování přirozeného jazyka. Jsem členem komunity DBpedia (strojově čitelná Wikipedia), kde se podílím na údržbě a rozvoji datasetu přiřazujícího typy entitám na základě analýzy volného textu metodami strojového učení a lexiko-syntaktické analýzy.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Naše skupina vyvíjí softwarové nástroje - systémy LISp-Miner a EasyMiner - pro hledání asociačních pravidel (v případě systému LISp-Miner i jiných typů vzorů) v datech a tvorbu interpretovatelných klasifikačních modelů složených z pravidel (systém EasyMiner). Hostujeme a udržujeme český server DBpedia (cs.dbpedia.org).