CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

MUDr.Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
MUDr.Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita
Fakulta: Pedagogická
Ústav: Katedra výchovy ke zdraví
Telefon: 773 669 687
E-mail: Kastnerovaf@jcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kzv/h2-c30-mudr.-ing.-bc.-marketa-kastnerova,-ph.d.

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na katedře výchovy ke zdraví, zabývám se životním stylem (výživa, pohybová aktivita, stresová zátěž, závislosti) a jeho vlivy a dopady na lidské zdraví. Dále se vědecky i prakticky zabývám holistickým pohledem na člověka, problematikou psychosomatiky a psychologie zdraví. Věnuji se všeobecnému praktickému lékařství a také vedu ordinaci psychosomatické léčby. Kromě svého působení na katedře vedu stáže zaměřené na problematiku podpory zdraví a výživy u studentů Lékařské fakulty v Plzni.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, je vybaveno přístroji in body, měřičem tělesného tuku Omron BF306, bioimpedanční váhou, skenerem na měření antioxidantů, mikroskopem pro pozorování ve světlém i tmavém poli (pozorování živé kapky krve), tělocvičnou s vybavením, masérskými stoly pro kurzy sportovní a relaxační masáže, reflexní terapie.