CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.
Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. Univerzita/vysoká škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav: Ústav bohemistiky
Telefon: 387 774 884
E-mail: vera.yakimova@gmail.com

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.ff.jcu.cz/vera-kaplicka-yakimova

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím vědecky i pedagogicky na Ústavu bohemistiky a okrajově i na Ústavu estetiky a dějin umění. Můj dosavadní výzkum patří do oblasti literární komparatistiky a literární teorie. Dlouhodobě se zabývám otázkami formování literárního kánonu a problémy spojenými s jeho fungováním v cizím prostředí. Konkrétněji se snažím odkrývat česko-bulharské literární vztahy během 20. století – jaké překlady z češtiny vznikly, jak byly recipovány, jak se formoval jejich kanonický statut. V rámci své pedagogické činnosti se věnuji i estetice filmu, především teorii dokumentárního filmu, významu pojmu „klasický film“ nebo žánrovému systému filmového umění.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím, se nachází v kampusu JU a sídlí v nové moderní budově. Posluchárny a seminární místnosti jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které poskytují pohodlí při práci s textem či multimediálními pomůckami.