CRP 13+
Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního
růstu post-doktorandů, 2016

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY

JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D
JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D Univerzita/vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta: Fakulta právnická
Telefon: + 420 377 63 7281
E-mail: kalny@kpo.zcu.cz

Odkaz na osobní stránky se CV či profilem/sociální sítě:
http://www.fpr.zcu.cz/kpo/people/stafpr.html?osoba=2533

Vědecký profil
Profesní zaměření:
Působím pedagogicky na Právnické fakultě v Plzni, kde na Katedře občanského práva vedu semináře z Občanského práva hmotného a výběrový předmět Právnické profese v justici. Dlouhodobě se věnuji i občanskému právu procesnímu, neboť jsem profesním zaměřením soudce s tím, že působím na soudu I. stupně. V minulosti jsem působil rovněž na Katedře veřejné správy. V rámci vědeckého působení na katedře jsem zpracoval rukopis monografie na téma Soukromý zájem ve veřejném prostoru, který je nyní posuzován pro vydání.

Technické zázemí a možnosti spolupráce
Pracoviště, na kterém působím je vybaveno oborově zaměřenou knihovou, ve které jsou zastoupena i aktuální vydání komentářové literatury a podstatné monografie soukromého práva.